Publicerad den 31 augusti 2021

Tips: Boverkets kampanj "Schystare projektkultur i byggbranschen!"

Fel, brister och skador i byggbranschen ska inte behöva kosta 111 miljarder kronor per år. Alla aktörer i byggprocessen måste ta ansvar för hur vi bygger, och ett värdebaserat ledarskap är en av nycklarna till en god projektkultur där medarbetare är motiverade och engagerade. Nu startar Boverkets kommunikationskampanj för att sätta fokus på detta ämne.

Boverket har i uppdrag av regeringen att samla och sprida kunskap för att förbättra inomhusmiljön. I dialog med byggbranschen har Boverket konstaterat att brist på motivation och engagemang är en viktig orsak till att fel, brister och skador uppstår. Boverket och byggbranschen kommer tillsammans att arbeta för ett värdebaserat ledarskap och en schystare projektkultur, både genom att sprida kunskap och ta fram konkreta verktyg.

Boverkets webbplats kan du läsa mer om kampanjen och även till exempel ta del av en film.

Boverket arbetar tillsammans med andra aktörer i byggsektorn för att förbättra projektkulturen, både genom att sprida kunskap och ta fram konkreta verktyg. Under hösten lanseras ett upphandlingsstöd på Upphandlings­myndighetens webbplats för aktörer i branschen som strategiskt vill arbeta för en god projektkultur. Samtidigt kommer Boverket att lansera en vägledning som kompletterar upphandlingsstödet och beskriver hur en god projektkultur skapas i praktiken genom ett värdebaserat ledarskap. Stöden har arbetats fram gemensamt av Boverket, Upphandlingsmyndigheten och en grupp erfarna ledare från byggbranschen.

CMB, IQ Samhällsbyggnad och Boverket arbetar tillsammans med frågor som rör ledarskap och byggskador. Läs gärna mer om vårt gemensamma arbete!