Publicerad den 28 juni 2021

Ny partner i CMB: Jan Håkansson Byggplanering

Varmt välkomna till CMB, Jan Håkansson Byggplanering AB! Vi har talat med Kristian Holm, som är verksamhetschef och bett honom berätta om samarbetet med CMB (se bild, andre från vänster).

Beskriv er verksamhet, vad gör Jan Håkansson Byggplanering AB?

Vi leder, samordnar och administrerar projekt och dess genomförande och det har vi gjort i snart 50år.  Våra tjänster innefattar exempelvis projektledning, projekteringsledning, byggledning, Bas P, KA enligt PBL, entreprenadbesiktning, ekonomistyrning , upphandling , CM-projekt, tekniska- och ekonomiska utredningar, överlåtelse- och konditionsbesiktning samt skiljemansåtagande  och tvister.

Hur kom det sig att ni valde att bli partner i CMB?

Vi vill vara med och utveckla branschen och bidra med vår kunskap och erfarenhet. Många av våra kollegor i branschen är med och det är intressant och givande att diskutera och driva utvecklingsfrågor tillsammans med alla under organiserade former.
Jag har själv varit aktiv i CMB tidigare som representant för ett annat företag och vet vad det ger. Därför såg jag det som en bra möjlighet för oss på JHBPL att vara med. Mångfalden med både större och mindre bolag som är med i CMB ser vi som något positivt. Detta då även mindre bolag får möjlighet att höras.

Vad hopas ni att ert partnerskap ska ge och vad ser ni att ni kan bidra med till nätverket?

Utöver det som nämndes ovan ser vi fram emot att skapa kontakt med nya kollegor i branschen och se vad de har för möjligheter och utmaningar och samtidigt dela med oss av våra.

Hur ser ni på kopplingen akademi/näringsliv. Hur viktigt är forskning och utbildning för er?

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom forskning och utveckling och det är här vi på Jan Håkanssons Byggplanering kommer att utvecklas mest genom vårt partnerskap i CMB.