Publicerad den 18 juni 2021

Filmat seminarium: Unikt samarbete bakom ny halvö i Göteborg

Nästa år startar utbyggnaden av den två hektar stora halvön vid Masthuggskajen – ett projekt som kräver nya kreativa lösningar både gällande de tekniska utmaningarna att skapa ny mark ute i Göta älv, men också när det kommer till samverkan, markägande och riskfördelning.

Se seminariet i sin helhet nedan.

Att bygga halvön kräver att Göteborgs Stad hanterar projektet på ett nytt sätt. Utbyggnaden kommer att ske i så kallad ”särskild ordning” där stadens utvecklingsbolag Älvstranden Utveckling är byggherre och ansvarar för all grundläggning. Älvstranden Utveckling har därmed flera roller i projektet, dels som entreprenör åt fyra beställare, dels som byggherre mot totalentreprenören.

Göteborgs Stad får en halvö till ett fast pris och riskerna i projektet hanteras av Älvstranden Utveckling tillsammans med de privata aktörerna på halvön.

Vid CMB:s Bygglunch berättade byggaktörerna om hur samarbetet ser ut och varför man valde just denna lösning? 

Rune Arnesen och Cecilia Andersson från Älvstranden Utveckling berättade om bakgrunden till halvön och hur det ska gå till att bygga den. I samtalet deltog även Christer Niland från trafikkontoret Göteborgs Stad, Martin Gidenstam från Stena Bygg och Daniel Holmén från Elof Hansson Fastigheter.

Halvön på Masthuggskajen kommer att bestå av fyra fastigheter och allmän platsmark. Fastigheterna ägs av Stena Fastigheter, som bygger hyresrätter, skola, lokaler för restauranger och caféer samt kontor och Riksbyggen som ska uppföra bostadsrätter. Elof Hansson Fastigheter kommer tillsammans med Alecta Fastigheter att bygga kontorshusen Global Business Gate.

Talarnas presentation laddar du ner här→