Publicerad den 11 juni 2021

Läs CMB:s jubileumsbok som pdf

I denna bok (först publicerad 2018) möter vi sju personer i framskjutna positioner som ger sina reflektionen på utvecklingen i byggsektorn de senaste 20 åren. Det är en tid som präglats av en näst intill total omdaning. På två decennier har branschen gått från att vara strikt hierarkisk och tämligen homogen till att bli en motor för en hållbar livsmiljö. Perspektiven är helt andra och med det följer en ny syn på staden, medborgaren, folkopinionen, medarbetaren och den egna rollen.

Med fyra öppna frågor om utveckling och ledarskap möter vi:

  • Christel Armstrong Darvik, tidigare vd Stena Fastigheter
  • Jan Bröchner, professor i byggandets organisering, Chalmers
  • Ulrika Francke, styrelseledamot och tidigare vd Tyréns
  • Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö
  • Henrik Saxborn, vd Castellum
  • Monica von Schmalensee, partner och tidigare vd White arkitekter

I slutkapitel görs en analys av de sju framställningarna som ger oss en mer sammansatt bild av en byggsektor i förändring. Författare är Carina Lindberg Glavå, konsult med uppdrag inom Public Affairs och strategisk kommunikation vid utvecklings- och förändringsprocesser.

Läs jubileumsboken som pdf →

Beställ boken i tryckt form