Publicerad den 10 juni 2021

Vill du vara mentor?

Kan du tänka dig att ställa upp som mentor åt en masterstudent som studerar ledarskap och projektledning inom samhällsbyggnad? Anmäl då ditt intresse att delta i CMB:s mentorprogram som startar i höst.

Som mentor får du under ett knappt år lära känna en ung, ambitiös blivande branschkollega och får delta vid inspirerande träffar med andra mentorer och adepter. Genom programmet ges du en unik chans att reflektera kring din egen yrkesroll, dela med dig av din egen erfarenhet och ta del av andras idéer och tankar kring frågor som rör branschen och samhället i stort. Dessutom får du en god inblick i hur de unga ser på byggbranschen och framtiden.

Läs mer och anmäl ditt intresse här: https://www.cmb-chalmers.se/utbildning/mentorprogram/