Publicerad den 4 juni 2021

Filmat seminarium: PLAZA - länsstyrelsens digitala verktyg

Det går för långsamt att planera och bygga idag och det är nödvändigt att få upp tempot! Därför har Länsstyrelsen Västra Götaland startat ett projekt för effektivare planprocesser.

– Vi har fokus på tidig dialog för att identifiera knäckfrågor, bedöma genomförbarhet för ett byggprojekt och slippa förgävesplanering, förklarade Christina Gustafsson projektledare verksamhet på Länsstyrelsen Västra Götaland.

– En effektiv samhällsbyggnadsprocess är viktig för oss alla. Därför utvecklar vi nu en plattform för digitaliserad samverkan mellan länsstyrelser och kommuner i hela landet, berättade Stefan Jernfröjd, projektledare IT vid samma organisation.

Vid CMB:s frukostseminarium och hörde vi dem båda berätta om PLAZA och de skarpa tester av verktyget som nyss inletts med ett antal kommuner.

Talarnas presentation →