Publicerad den 31 maj 2021

CMB rekommenderar: "Åsikter om genomförandet av BoStad 2021"

Välkommen till ett digitalt seminarium där den nya temarapporten kring BoStad 2021 presenteras och diskuteras. Alla som är intresserade och engagerade i projektet är välkomna att delta. Arrangör boStad 2021.

  • Anders Svensson, projektledare för följeforskningen på Chalmers, hälsar välkommen.
  • Anders Svensson belyser exploateringsprocessen och visar hur en förändrad process och annorlunda arbetssätt i satsningen leder till ett effektivare genomförande.
  • Reflektion i panelen bestående av Carina Bohm, VD för CMB; Jonas Steen, VD för FO Peterson & Söner Byggnads AB och Magnus Uhrberg, Fastighetskontorets projektledare för BoStad2021.
  • Frågestund.

Var: Seminariet hålls via Zoom på https://chalmers.zoom.us/j/64289070863 (password: 524778). Ingen föranmälan krävs.

När: Fredagen den 11 juni kl. 9.10-9.55. Insläpp från kl. 9.00.

Rapporten: BoStad2021_temarapport_plantillhus