Publicerad den 24 maj 2021

Start för bred branschkartläggning av bygglogistik

Chalmers tekniska högskola och Bygglogistikgruppen vid Linköpings universitet samverkar i ett CMB-finansierat projekt för att genomföra en bred branschkartläggning av bygglogistik.

Logistikflöden är och har alltid varit centrala i byggprojekt, då material och resurser måste levereras till byggarbetsplatsen för att möjliggöra produktion. Studier visar på att cirka 2–10 leveranser om dagen motsvarar 8–10 ton material och att logistikkostnaden i ett projekt utgör mellan 30 och 40 % av den totala projektkostnaden. Samtidigt har bygglogistik identifierats som ett område med stor förbättringspotential och de senaste åren har intresset för bygglogistiklösningar ökat i den svenska byggbranschen.  Det har gjorts ett flertal fallstudier som visar nyttan av effektiv logistik, men det saknas en bred kartläggning som visar nuläget gällande bygglogistik i branschen.

Den studie som nu startar kommer att ge en översikt av bygglogistik i Sverige idag och bygglogistikens roll i stadsutveckling, för effektivare produktion och reducering av utsläpp kopplade till byggtransporter. Studien förväntas därmed bli en grund för utbildnings- och managementinsatser i branschen, samt en hjälp i arbetet med att identifiera inriktningar på framtida forskningsinsatser.

Kartläggningen kommer att genomföras i form av en digital enkät, som kompletteras med telefonintervjuer från mitten av maj fram till mitten av juni. Med hjälp av Byggfakta beräknas studien nå 8000 aktiva beslutsfattare inom den svenska byggbranschen.

Byggandets logistik är ett av de områden för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling som CMB satsar på genom gruppen Byggandets logistik, som också bidrar till studien genom att vara referensgrupp. Studiens resultat kommer att presenteras i början av 2022.

Frågor kring studien? Kontakta Viktoria Sundquist, forskare vid avdelningen för Construction management, Chalmers.