Publicerad den 18 maj 2021

Filmat seminarium: Säkra investeringen med målbildsdriven platsutveckling

En tydlig platsidentitet är en värdeskapare som gör verklig nytta genom hela utvecklingsprocessen och behovet av att arbeta strategiskt med frågan har aldrig varit större.

– Med exempel från bland annat Selma stad vill vi lyfta fram de vinster som vi ser med att tidigt ta fram en gemensam målbild av vad en byggnad/plats/stadsdel ska stå för, ha för funktion och skapa för känsla hos människorna som ska använda den, berättar Karin Sjöström Andersson,  CEO på Invinn som tillsammans med kollegan Afra Noubarzadeh, Digital Concept Developer, föreläste under CMB:s Bygglunch den 18 maj.

– Målbilden får sedan gå som en röd tråd genom hela processen i allt från beslut om vilka som är projektets huvudmålgrupper, hur byggarbetsplatsen ska se ut/användas under byggtiden till val av färgskala och typ av fönster, fortsätter hon.

Se det filmade seminariet och ta del av aktuella trender, teorier och case med fokus på värdeskapande platsutveckling och platsidentitetsarbete.