Publicerad den 17 maj 2021

Joakim Forsemalm CMB:s nya utvecklingsledare

Äntligen får vi säga välkommen till vår nya utvecklingsledare - Joakim Forsemalm!

Joakim är docent i etnologi och har de senaste 14 åren arbetat i gränssnittet mellan forskning och praktik på Radar arkitektur & planering i Göteborg. Joakim är forskarutbildad i Göteborg, med en postdoc vid Gothenburg Research Institute och hans arbete på CMB kommer bland annat att handla om att utveckla och facilitera arbetet i vår olika grupper och utveckla nya samverkansytor mot andra kunskapsinstitutioner i regionen och övriga landet.

– Det skall bli oerhört spännande att vara med och ta nästa steg i CMB:s utveckling! Jag är mycket intresserad av kunskapsrelationer och hur dessa kan vara både hinder och möjligheter för att vi skall kunna röra oss fram mot våra mål att öka jämlikheten, hållbarheten och upplevelserikedomen i våra städer. Efter att ha varit ifrån akademin ett antal år känns det fint att få verka i ett sammanhang med så tydligt fokus på kunskapsutveckling igen, säger han.

I sitt tidigare arbete har Joakim varvat uppdrag inom framförallt planering, sociala konsekvensanalyser, dialoger och hållbarhetsfacilitering med forskning om organisatorisk kapacitet, jämlikhetsfrågor och lärande i stadsutveckling. Han är regelbundet publicerad i både nationella tidskrifter och på internationella förlag och har under de senaste åren tillsammans med forskare på RISE utvecklat idéer för hur man kan arbeta mer evidensbaserad och reflekterande för att skapa framtidens hållbara städer.

– Om det går att kombinera vore det också roligt att fortsätta mitt forskningsarbete kring hur organisationer i den breda samhällsbyggnadsbranschen kan utveckla sitt kunskapande och lärande, parallellt med min roll som utvecklingsledare, avslutar Joakim.