Publicerad den 12 maj 2021

Aktuella forskningsprojekt med stöd från CMB

CMB stödjer forskning med en övergripande inriktning mot ledarskap och management inom samhällsbyggnad. I skrivande stund har inte mindre än nitton projekt, med olika infallsvinklar och inom olika forskningsfält, stöd via CMB.

Vi stödjer forskning med en övergripande inriktning mot ledarskap och management inom samhällsbyggnad och välkomnar särskilt forskningsprojekt som förväntas bidra till ökad effektivitet och produktivitet i samhällsbyggnadssektorn. Exempel på ämnesområden av särskild betydelse är managementaspekter av digitalisering, organisations- och affärsutveckling, stadsbyggnad och stadsutveckling, effektiv produktion, samt innovationsförmåga.

Pågående forskningsprojekt

Bland de forskningsprojekt som beviljats stöd det senaste halvåret finns bland annat en bred branschkartläggning av bygglogistik, lean construction inom den svenska byggbranschen, en studie av rollen som hållbarhetsansvarig, beslutsstöd för knäckfrågor, samt en undersökning kring hur man skapar flexibla medarbetarutrymmen eller kontorskollektiv (coworking spaces) med de kvaliteter som efterfrågas idag. Andra pågående projekt handlar bland annat om förebyggande åtgärder av arbetsolycksfall med maskininlärning, kunskapsintegration i sjukhusprojekt, ledarskapets roll för ett framgångsrikt samhällsbyggande, och strategisk förändring i kommunal fastighetsförvaltning.

I CMB:s arbete för att främja kunskapsutbyte mellan akademi och samhällsbyggnadssektorns aktörer ingår även tematiska grupper, liksom aktiviteter som konferenser, lunchföreläsningar och frukostmöten. Många av de publika aktiviteterna filmas, och kan ses i efterhand på CMB:s YouTube-kanal.

Läs mer om forskningsprojekten här →