Publicerad den 22 april 2021

Filmat seminarium: ViCoDE – digital kollaborativ planering av arbetsmiljöer

Mikael Roupé, forskare vid Construction Management, Chalmers, presenterar en studie baserad på workshops där deltagarna använde verktyget Virtual Collaborative Design Environment (ViCoDE), ett nytt kollaborativt design- och planeringsverktyg baserat på byggnadsinformationsmodeller (BIM) och Virtual Reality (VR) i kombination med en interaktiv pekskärm.

Deltagare var under den ena workshopen vårdpersonal som fick vara med och designa ett operationsrum, och i den andra var fallstudien ett klassrum och deltagarna lärare. Studien visar att det kollaborativa design- och planeringsverktyget ViCoDE uppmuntrar kreativitet och att användarna löser utformningsuppgifter mer effektivt tillsammans genom bättre kommunikation, större erfarenhets- och kunskapsspridning och förhandlingar i en kreativ miljö, och med färre intressekonflikter än med traditionellt tillvägagångssätt. Detta kan underlätta och ge en mer effektiv lokalplanerings- och utformningsprocess tillsammans med verksamhetens slutanvändare.

ViCoDE har tagits fram i samarbete mellan Construction Management, Chalmers och Centrum för vårdens arkitektur (CVA) och CMB.