Publicerad den 16 april 2021

Ledare: Tankar om framtiden – synlighet, ledarskap och brobyggande

Ledarskribent: Carina Bohm, nytillträdd vd på CMB sedan februari 2021

Ledare för nyhetsbrevet – kan du skriva den? Frågan gav både fjärilar i magen och en känsla av möjlighet. Möjlighet att förvalta ett förtroende att förmedla ett budskap eller ett litet meddelande.

CMB var för mig okänt när jag gjorde min ansökan till den lediga tjänsten som vd. Detta trots att jag arbetat i branschen under många år. En av mina drivkrafter i arbetet som vd för CMB är att utveckla synligheten. Ska man nå förändring behöver man finnas i debatten och på allas läppar. Det kanske kommer att vara en lång och mödosam resa, men det är alla förändringsresor – även den som vi finns till för – att utveckla ledarskapet inom samhällsbyggnadsbranschen.

Ledarskap och hur man är som ledare är en annan av mina drivkrafter. Ledare är man hela livet och ledarskapet utvecklas hela tiden, på olika sätt och i olika faser. Vi behöver lära oss och våga använda lärdomarna från alla våra ledarroller, som medarbetare, som lagkamrat, som förälder, som elev, som syskon eller vilka ledande roller man nu varit i och ta med oss det in i vårt ledarskap.

Att som medarbetare bli sedd som medledare, vad innebär det för det formella ledarskapet och vad innebär det för mig som medarbetare? Hur verkar man som ledare i en sådan organisation? Det är en erfarenhet och en kunskap som jag vill ta med mig i mitt eget ledarskap och också bidra med till andra inom CMB och CMB:s nätverk.

Brobyggande är något som kommit upp under hela den process som resan fram till anställningen inneburit. Vad är brobyggande för mig, och vad är det för CMB? För mig är det den bro av kunskaper, kompetenser och erfarenheter som vi delar på vår väg framåt. Ett sådant brobyggande kan vara att ge andra en möjlighet att gå på den bro som vi tillsammans bygger genom att använda den samlade kompetens som CMB:s nätverk besitter. Men brobyggande är också förmågan att se helheten och att kunna arbeta tillsammans i samhällsbyggandes alla delar. Från de myndighetsutövande, till entreprenörerna, till slutanvändaren – som kan vara vem som helst av oss.

De tredje saken jag vill lyfta i min ledare är den digitala transformationen som fått raketfart med hjälp av pandemin. Det var pandemin som blev ”the tipping point” för världen och som skapat nya sätt för oss att förhålla oss, att vara och att leva. Det som blir intressant på andra sidan pandemin är vad vi tar med oss av det som vi lärt oss. Hur kommer samhällsbyggandet att se ut och vilka krav kommer att ställas på brobyggande, ledarskap, på CMB och på våra ledare och medledare inom CMB? Jag är övertygad om att denna digitala transformation blir inledningen på en väldigt spännande resa in i framtiden.

Som nytillträdd vd på CMB vill jag förstås påverka, men jag vill också se andra växa och utvecklas. Växa tillsammans in i post-Corona – välkommen med på den resan!