Publicerad den 12 april 2021

Spännande tider!

Våren rusar fram och det är som vanligt full fart i CMB:s verksamhet. Nu är vi äntligen snart fullt bemannade igen här på sekretariatet. Rekryteringen av utvecklingsledare pågår för fullt och det är ett väldigt spännande arbete.

Den 27 april är det dags för årsstämma (huvudmannaråd) och därefter ser vi också om det blir någon förändring i styrelsens sammansättning eller om vi är samma dynamiska team som fortsätter arbeta tillsammans även under året som kommer.

I samband med årsstämman kommer även årets Guldhus att delas ut. Läs gärna vilka de fyra finalisterna som slåss om titeln i år är här →

I grupperna fortsätter arbetet framåt. Här kommer ett litet axplock av vad som pågår:

  • Stadsutveklingsggruppen diskuterar hur man eventuellt kan bidra med kunskap och idéer till Göteborgs stads arbete med en ny organisation. Dessutom har gruppen agerat idéspruta till traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggares arbete med att ta fram ett casearbete för omgång 8 som startar i höst.
  • Kommunikationsgruppen har initierat arbetet med att uppdatera CMB:s kommunikationsplan genom att analysera den nuvarande och bidra med goda exempel och egna erfarenheter. Samtal pågår också om ett samarbete med Lunds universitet rörande kommunikationsforskning med fokus på samhällsbyggnadsprocessen.
  • Forskningsutskottet förbereder just nu sitt nästa möte har denna gång tre forskningsansökningar att bedöma. En årlig översyn av ansökningsinstruktionerna ligger också i pipeline.
  • Gruppen för Agila projektledningsmetoder fortsätter sitt erfarenhetsutbyte inom gruppen och tittar även närmare på det agila manifestet.
  • I BIM- och digitaliseringsgruppen kommer man att studera och diskutera tillämpningar av arbetet med Göteborgs digitala tvilling. Gruppen kommer i det arbetet att samarbeta med Digital Twin City Centre. Gruppen arbetar även med att ta fram förslag på exjobb inom digitalisering.
  • Senaste nytt inom bygglogistikforskning ur ett stadsutvecklingsperpektiv blir huvudpunkt vid nästa möte i Gruppen för byggandets logistik. Dessutom planeras för en kortrapport baserad på gruppens breda erfarenhet och de frågor som diskuterats under det senaste året.

Är du intresserad av att delta i någon av CMB:s grupper och utskott? Hör av dig till oss på info@cmb-chalmers.se.