Publicerad den 23 februari 2021

Guldhusjuryn om det goda ledarskapet #3

I sista artikeln i vår serie Guldhusjuryn om det goda ledarskapet talar vi med Helena Hed, vd för PE teknik och Arkitektur. Hon betonar vikten av att man som ledare både ser individen, och har en helhetsförståelse för verksamheten. Genom detta, och med hjälp av ett gott ledarskap, finns goda möjligheter till viktiga värdeskapande processer.

Text: Petra Hall

När man som ledare skall driva en verksamhet och nå dess olika mål är det viktigt att se och utgå från individen, både inom och utom den egna organisationen.

– Att ha människan i fokus. Oavsett om det är en medarbetare, kund, leverantör eller samarbetspartner så sätter alltid en duktig ledare människan i främsta rummet. Det ger i slutändan även finansiella resultat, men allt börjar med människan i fokus, säger Helena Hed. En bra ledare väljer att se till helheten, vågar utmana, tänker kreativt och strävar alltid efter att skapa högsta möjliga värde. För att göra skillnad gäller det att utgå från människan, med medarbetaren och kundens förutsättningar, behov och möjligheter i fokus. En god ledare kan se medarbetares styrkor. Det som utmärker en bra ledare är förmågan att kunna förflytta en verksamhet till att nå full potential, förklarar hon.

Utöver det värdeskapande som finns för den enskilda arbetsplatsen finns det även ett samhälleligt intresse i detta då vi har en rad utmaningar framför oss. För att kunna möta dem måste vi dock ta vara på bredden av den kunskap som finns där ute.

– Mångfald är helt avgörande för att vi ska kunna lösa de komplexa och stora utmaningar vi står inför. Vår bransch med ingenjörer, arkitekter och specialister ska bidra med innovativa och hållbara lösningar och för att lyckas behöver vi arbeta tillsammans. Vi behöver en mix av bland annat kompetenser, åldrar, utbildning, bakgrunder och kön för att vi ska kunna se på frågor ur många olika perspektiv och därigenom hitta de bästa lösningarna.

Med denna typ av mångfald och ett gott ledarskap finns stor potential till värdeskapande processer, vilket i sin tur ofta innebär olika typer av förändringar. Även om det i ledarskapets natur ligger möjligheter att genom olika beslut påverka dessa förändringar så är det inte däri det goda ledarskapet ligger. Istället handlar det om att som ledare kunna skapa ett sammanhang där förändringar drivs framåt av gruppen.

– En person kan göra skillnad men det är tillsammans som vi kan skapa förändring, avslutar Helena Hed.

Dags att nominera din kandidat till Guldhuset 2021– sista datum för nominering är den 28 februari!