Publicerad den 22 februari 2021

Guldhusjuryn om det goda ledarskapet # 1

Vad karakteriserar en god ledare? Några som funderat mycket kring detta är Rikard Silverfur, Christine Räisänen och Helena Hed. Alle tre medlemmar i den jury som skall utse vinnaren av Guldhuset 2021. I artikelserien Guldhusjuryn om det goda ledarskapet få vi ta del av deras tankar och reflektioner kring innebörden av ett gott ledarskap. Först ut är Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet vid Fastighetsägarna, som vill lyfta fram vikten av de kommunikativa egenskaperna.

Text: Petra Hall

I och med att nomineringsprocessen för Guldhuset dragit igång är det åter dags att reflektera över vad det innebär att vara en god ledare. Någonting som kanske är av extra vikt ett år in i pandemin med de samhällsutmaningar den inneburit. Att ett gott ledarskap kan yttra sig på olika sätt blir tydligt när man talar med jurymedlemmarna, men en röd tråd som löper genom allt är vikten av att ledaren känner ett engagemang för sin uppgift. Enligt Rikard Silverfur är inkluderande och motivationsbyggande egenskaper viktiga för den som vill skapa engagemang.

– Jag tror mycket på inkludering och att ledaren lägger tid på att få acceptans för vad som ska åstadkommas och på vilket sätt det ska göras. Det betyder inte att alla ska vara överens men att alla ändå ställer sig bakom uppgiften, säger Rikard Silverfur.

För att kunna uppnå detta är det viktigt att både kunna förmedla ut information på ett bra sätt, men även att förstå de individer man arbetar med.

– En god ledare måste ha förmågan att motivera och kommunicera till de hen har runt omkring sig. Inför en så viktig och komplex uppgift som samhällsbyggande behöver ledaren såväl empati som förståelse för olika perspektiv.

Med dessa typer av egenskaper är det också möjligt för ledaren att utgöra en förändringsskapande kraft. Inte bara genom egna beslut, men även genom att skapa en självständig grupp som driver arbetet framåt.

– Det är klart att det kommer tillfällen då en ledare kan påverka viktiga beslut. Samtidigt är det en viktig egenskap hos en ledare att kunna delegera och i viss mån skapa ett självgående team där beroendet av ledarens beslut minskar.

Utöver detta så påverkar ledaren även människor på individnivå genom att vara en inspirerande förebild.

– Man leder genom att vara just en god förebild. Sen ska man ju vara medveten om att en persons ledarstil inte passar för en annan. Man måste finna inspiration hos andra men anta den ledarstil som känns rätt för en själv. Av det skälet bör man som ledare inte försöka överföra sin ledarstil på andra. Var som du är, och hoppas att folk vill ta efter åtminstone vissa delar, avslutar Rikard Silverfur.

Nominera din kandidat till Guldhuset 2021!