Publicerad den 3 februari 2021

En Guldhusvinnares tankar om ledarskap

2020 vann Lisa Wistrand på White Arkitekter CMB:s ledarskapsutmärkelse Guldhuset. Det fick henne att reflektera mycket kring ledarskap generellt och även ledarskap under covidpandemin.

Lisa Wistrand2020 blev ett rekordår för Guldhuset med fler nomineringar än någonsin tidigare. Av alla dem blev Lisa Wistrand från White Arkitekter den som till sist valdes till vinnare. Inför Guldhuset 2021 har vi fått möjlighet att tala med henne om hennes tankar kring ledarskap och vad som krävs av en ledare under en pandemi.

Att Lisa skulle vinna ett ledarskapspris var inte någonting som tidigare slagit henne.  Vinsten och efterföljande samtal och diskussioner har dock fått henne att fundera mer kring ämnet.

– Självklart blev jag väldigt smickrad. Men det fick mig även att reflektera en hel del över mitt eget ledarskap, vilka som inspirerat mig och vad det innebär att vara ledare. Men även kring vilka möjligheter och ansvar som kommer med ledarrollen och hur den kan ses som ett verktyg i en arbetsprocess, till exempel för att prioritera och se gruppens behov och potential.

I pandemitider

I ljuset av covid19 har även funderingar kring vad det innebär att vara en god ledare under en pandemi funnits där. Inte minst när förutsättningarna för ledarskapet förändrats i samband med övergången till distansarbete.

– När man inte träffas fysiskt blir det svårt att upprätthålla det kollegiala. Man missar mycket av samtalen runt kaffemaskinen och får mindre koll på varandra. Och det är kanske inte lika självklart att man ett halvår in i pandemin fortfarande ringer upp kollegor bara för att småprata. På sikt tror jag detta kan ge psykosociala konsekvenser, vilket i sin tur skulle innebära nya utmaningar för ledare runt omkring.

I White Arkitekters fall har övergången till distansarbete gått smidigt då organisationen redan hade lösningar för digitalt distansarbete. Arbetet blev snabbt effektivt och har sedan utvecklats ytterligare. Organisationen har därmed sluppit administrativa och logistiska problem som annars lätt hade kunnat uppstå. Om man som ledare möter sådana är det dock viktigt att i den processen inte glömma arbetet för det kollegiala sammanhanget. Inte minst då många av de strukturer som arbetats fram under det senaste året troligtvis kommer finnas kvar efter att pandemin är över.

Men vad innebär det då att vara en god ledare?

– Detta har jag reflekterat en hel del kring. Det som för mig utmärker ett bra ledarskap är nyfikenhet på andra och på vad som sker. Att man coachar mer än leder, och ibland kanske även ger någon en knuff framåt. Men möter man nyfikenhet så föds också nyfikenhet.

Priser och utmärkelser är någonting Lisa inte funderat mycket kring tidigare. Men hon tycker att det är ett bra sätt att både lyfta fram och synliggöra positiva ledaregenskaper och viktiga branschfrågor. Dessutom är det ett sätt att bekräfta någon annan, vilket Lisa tycker är någonting vi alla behöver bli bättre på.

Text: Petra Hall

Nominera en kandidat till Guldhuset 2021!

Se intervjun med Lisa Wistrand efter prisutdelningen 2020