Publicerad den 15 december 2020

CMB kortrapport: Förutsättningar och principer för agil projektledning

CMB:s Grupp för Agila projektledningsmetoder har sedan 2018 diskuterat innebörden av och förutsättningarna för agila principer inom samhällsbyggnad. Dessa diskussioner har resulterat i en rapport, där gruppen primärt fokuserar på projekteringsskedet inom den större samhällsbyggnadsprocessen.

Gruppen har valt att beskriva samhällsbyggnads- sektorns förutsättningar och principer för agil projektering med stöd av två agila tankemodeller, dels Simon Sineks ”The Golden Circle”, dels de agila principer som beskrivs inom ramen för det som kallas ”Modern Agile”. Rapporten avslutas med förslag på ett antal vägledande agila principer vid projektering.

Läs rapporten →