Publicerad den 14 december 2020

Trafikkontoret ny partner i CMB

"Det är viktigt att vi medverka i konstellationer där det finns kompetens och möjligheter att utveckla samverkan. Utan god samverkan går det inte att driva komplexa projekt på ett effektivt sätt."

Vi säger välkomna till Trafikkontoret Göteborgs Stad! Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv i staden en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i.

Magnus Jäderberg är verksamhetsstrateg på Trafikkontoret. Berätta varför ni valt att bli partner i CMB?
Magnus Jäderberg, Trafikkontoret Göteborgs Stad

– Göteborg befinner sig i en enormt expansiv fas, där staden går från att vara en stor småstad till att bli en liten storstad. Från stadens och trafikkontorets sida är det viktigt att medverka i konstellationer där det finns kompetens och möjligheter att utveckla samverkan. Utan god samverkan går det inte att driva komplexa projekt på ett effektivt sätt.

Vilka frågor skulle ni vilja vara med och utveckla tillsammans med bransch och akademi?

– Vårt perspektiv är främst samhällsnyttan, och att minimera de negativa konsekvenserna av alla pågående projekt för tredje man. I och med all den utveckling som sker och alla byggen som pågår runt om i Göteborg just nu, så är frågan om bygglogistik och hur vi kan lösa den utmaningen på ett så effektivt sätt som möjligt en stor fråga. Till exempel, skulle det i högre grad gå att utnyttja de timmar på dygnet då vägarna är lågt trafikerade för att leverera till och från byggen? Hur vattenvägarna i Göteborg skulle kunna användas för transporter är också en intressant fråga.

Vilken är den största utmaningen för Trafikkontoret just nu?

– Den största utmaningen är inte logistiken vid varje enkilt bygge, utan hela stadens logistik med byggnationer som skapar barriäreffekter i trafiken och ökar antalet transporter.