Publicerad den 14 december 2020

Investera för framtiden – anmäl era talanger till CMB:s traineeprogram!

Nu är det viktigare än någonsin att våga tänka långsiktigt och strategiskt! Att våga gasa sig ur uppförsbacken trots svångrem, permitteringar och antällningsstopp. Ett sätt är att göra som Castellum och verkligen vässa era organisationers unga talanger genom att erbjuda dem att gå CMB:s gemensamma traineeprogram, Framtidens Samhälllsbyggare.

Under 2020 är det många företag som drabbas hårt – i vissa fall direkt, i andra fall i form av osäkra eller vikande prognoser inför det kommande året.

– Det kan säkert kännas svårare än vanligt just nu att se hur behoven kommer att se ut framöver, säger Helene Stensson, Göteborgsregionens projektledare för traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Men det kommer en tid efter pandemin, och de strategiska beslut företagen tar nu kommer att påverka var de står om några år.

Senior på ett år

För att möte nuvarande och kommande utmaningar krävs ledare och medarbetare med inte bara hög teknisk kompetens utan även samarbetsförmåga och en gedigen förståelse för samtliga aktörers roll och affär i samhällsbyggnadsprocessen. Som ett svar på detta behov skapade CMB tillsammans med Göteborgsregionen traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare för snart tio år sedan. Helene Stensson, projektledare GR

De flesta som hittills deltagit i Framtidens Samhällsbyggare har varit nyutexaminerade personer som gått programmet samtidigt som de påbörjat sin första anställning. Under ett år arbetar de inte bara i sin ordinarie roll utan gör även breddningsperioder inom andra företag och organisationer, samt genomför ett gemensamt projekt inom stadsutvekling tillsammans med övriga traineer. I kombination med mentorskap, personlig ledarskapsutveckling och ett stort nätverk, leder traineeprogrammet till att en junior medarbetare på bara ett drygt år kan gå in i seniora roller inom sin organisation.

Lyft fram en redan anställd

Traineeprogrammet är dock inte enbart en möjlighet för nyutexaminerade. Organisationer som nu vill satsa på en lovande junior medarbetare kan låta den personen delta i Framtidens Samhällsbyggare 2021.

– Att medverka i traineeprogrammet är ett väldigt bra sätt att långsikt och strategiskt ta ansvar för företagets kompetensförsörjning. De traineer som startar hösten 2021 är ju klara först under hösten 2022, säger Helene Stensson, och tillägger att det är möjligt att dela upp kostnaden för deltagandet under två budgetår.

Klara Simonsson, CastellumKlara Simonsson, biträdande projektutvecklare, har varit anställd på Castellum sedan 2019 och hon är en av deltagarna i den omgång av traineeprogrammet som startade i september 2020.

– Projektutvecklingsrollen kräver förståelse för alla inblandade parter. Redan nu under min första breddningsperiod som är på Mölndals Stad, har jag fått nya kontakter och inte minst viktig insyn i hur staden arbetar och framför allt resonerar i olika frågor och sammanhang, säger Klara.

"Vi visar att vi tror på de unga"

En av dem som från Castellums håll engagerar sig i  Klaras deltagande i årets traineeprogram är Tobias Kristiansson, stabschef Castellum Väst. Han tror att förmågan att samverka kommer att vara det absolut viktigaste för morgondagens medarbetare, då stora samhällsbyggnadsprojekt så gott som alltid involverar många olika aktörer.

– Vi tror verkligen på att det är viktigt att utveckla de talanger vi har inom företaget, för att stärka vår konkurrenskraft inför framtiden men också för att det blir en tydlig signal till våra yngre medarbetare att vi tror på dem. Att vi får in talanger från andra företag under breddningsperioderna är också en bonus – de kommer in med egna erfarenheter och kunskaper som sporrar oss att bli ännu bättre. Det kan uppfattas som en stor investering men om man vill vara långsiktig handlar det om strategiskt satsa nu för att skapa värde över tid och detta är ett perfekt exempel på investering i humankapitalet, säger Tobias.

 

 

För mer information om Framtidens Samhällsbyggare, läs mer på webben: www.framtidenssamhallsbyggare.se/

För kontakt och anmälan senast 10 januari:

Helene Stensson, helene.stensson@goteborgsregionen.se
Mob: 0708-63 43 59