Publicerad den 9 december 2020

Vad pratar vi egentligen om när vi pratar om partnering?

Svaret får du i denna kortrapport som CMB:s partneringgrupp tagit fram och som speglar gruppens arbete med att definiera vad parterning är, förstå de ingående aktörernas olika drivkrafter för att ingå ett parneringavtal  och när det är en effektiv samverksamsform.

CMB-Kortrapport-Partnering-2020