Publicerad den 3 december 2020

CMB får pris för samarbete

I början av december fick CMB tillsammans med Boverket och IQ Samhällsbyggnad ta emot pris för "Årets Branschsamarbete" i samband med Gar-Bo-dagen 2020*. 

Det prisade samarbetet har under hösten resulterat i en webbinarieserie om hur vi med fokus på ledarskap ska kunna vända trenden med omfattande byggskador och slöseri inom samhällsbyggnad  (länkade nedan).

Daniel Andersson, enheten för Bygg och Hälsa vid Boverket tog emot priset och poängterade i sitt tack vikten av ett värdebaserat ledarskap i branschen.

"Vi ska leda och arbeta för att skapa tillit, trygghet, tillhörighet, omtanke och inkluderande. De personer och ledare som arbetar aktivt med denna form av ledarskap bör lyftas fram i högre grad, oavsett nivå i organisationen eller skede i byggprocessen", konstaterade han.

Vi på CMB är mycket stolta över att vara en del i detta samarbete och ser fram emot att arbeta vidare tillsammans under 2021.

Motivering:
Med syfte att tillsammans verka för att vända trenden kring byggskador och slöseri i byggsektorn har dessa aktörer med gemensamma krafter tagit ett tydligt kommando. Med samsyn och ett gemensamt mål bidrar samarbetet till att synliggöra problematiken och uppmärksamma att alla i branschen kan bidra och ta  ansvar för att vända trenden.

* Gar-Bo-dagen 2020 arrangeras av Gar-Bo som är ett försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar. Syftet med Gar-Bo-dagen är att belysa aktuella frågor och inspirera.

Se våra gemensamma webbinarier här:
Första webbinariet →
Uppföljande webbinarium →