Publicerad den 18 november 2020

Filmat seminarium: Agil projektering

Under projekteringsskedet är tidspress, sena förändringar och utmanande förutsättningar vanligt. Samtidigt ställer vi höga krav på kvaliteten i handlingarna och det finns en ständigt strävan efter att genomföra den mest effektiva projekteringen.

Lina Lundquist är projektledare på Lokalförvaltningen i Göteborg och involverad i ett byggprojekt där man har experimenterat med att ta in inslag från den Agila arbetsmetodiken under en projektering.  Den 17:e november delade hon, tillsammans med sin projektledarkollega, Mohammad Sadi, med sig av sina erfarenheter och lärdomar från dessa experiment. Medverkade vid seminariet gjorde även Eric Landén, konsultchef för Knowit i Göteborg, som coachat Lokalförvaltningen i deras agila resa.

Presentation från seminariet→

I samband med seminariet presenterar CMB även en rykande färsk kortrapport om förutsättningar och möjligheter för agil projektering som centrets temagrupp kring agila projektledningsmetoder tagit fram. Även Eric Landén har sammaställt en rapport om samtarbetet.

CMB:s kortrapport →

Eric Landéns rapport →