Publicerad den 11 november 2020

Filmat seminarium: Digitala tvillingar

Konceptet digital tvilling lovar nya spännande sätt att utveckla städer, kvarter och fastigheter och ger oss en helt unik överblick, ett kunskapsdjup och en integration mellan stadens delar som saknar motstycke.

En digital tvilling är en digital kopia av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad. Det verkliga objektet rapporterar sin aktuella status till den digitala tvillingen, exempelvis med hjälp av sensorer, vilket underlättar både drift och underhållsplanering. Med tvillingen kan man dessutom testa och simulera olika händelser för att se hur det verkliga objektet kommer att påverkas.

Digital Twin City Centre är ett forskningscentrum på Chalmers som finansieras gemensamt av Vinnova, företag i branschen och Chalmers. Centret har en rad spännande projekt på gång, alla med fokus på städernas digitala framtid. Christian Koch, professor vid Construction Management och forskningsområdesledare inom Digital Construction gavdenna morgon konkreta exempel på möjligheterna med digitala tvillingar på både fastighets-, kvarters- och stadsnivå.

Ladda ner Christians presentation →