Publicerad den 22 oktober 2020

CMB söker ny VD

Vill du vara med och föra samhällsbyggnadsbranschen in i framtiden? Brinner du för framtidens ledarskap och vill verka för kunskapsutveckling mellan akademi och näringsliv/samhällsbyggnad/offentlig sektor?

Om CMB:

Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) är ett unikt samarbete mellan Chalmers och samhällsbyggnadssektorns företag. Fokus ligger på ett för sektorn allt mer betydande kunskapsområde: management och ledarskap.

CMB:s vision är att utveckla kunnande inom management och ledarskap hos samhällsbyggnadssektorns aktörer för ett hållbart samhällsbyggande. CMB vill vara det främsta forumet för ömsesidig kunskapsutveckling inom området. CMB har funnits i drygt 20 år, är en intresseorganisation som samlar flertalet forskargrupper från Chalmers med fokus på managementfrågor i samhällsbyggande, samt drygt 70 av marknadens starkaste aktörer inom privat och offentlig verksamhet. Verksamheten är stabil och arbetar med en långsiktig agenda.

Arbetsuppgifter och mål:

CMB vill föra samhällsbyggnadsbranschen in i framtiden och skapa än mer drivkraft och förändringskraft för medlemmarna genom sektorsövergripande samarbeten, tillgängliggörande av forskning och arenor för erfarenhetsutbyte.

I dagsläget står CMB inför ytterligare steg i sin utveckling, där första steget är att tillsätta en ny verksamhetsledare/VD.

Verksamhetsledarens främsta uppgift är att fungera som team-ledare för ett team på tre personer, som tillsammans arbetar för att göra CMB till en brobyggare mellan akademi och näringsliv/offentlig sektor.  Verksamhetsledaren rapporterar till styrelsen, och förväntas delta på styrelsens möten för att där rapportera och diskutera strategiska initiativ, samt måluppfyllelse och resultat.

Då CMB symboliserar utveckling av det moderna ledarskapet, är det viktigt att det interna ledarskapet präglas av lyhördhet, kommunikation, delegering och teambyggande. Verksamhetsledaren ansvarar för att det dagliga arbetet inom CMB utmärks av kontinuerlig utveckling. Det handlar om att bygga en organisationskultur som byggs upp av ett stort inslag av ödmjukhet, inlyssnande och flexibilitet men samtidigt ett ledarskap som präglas av tydlighet och ordning och reda.

Tidigare verksamhetsledare har uppnått goda resultat kring att bygga en större medlemsbas, och som ett nästa steg önskar styrelsen stärka CMB:s namn och roll. Verksamhetsledaren förväntas därför att arbeta aktivt med nätverksbyggande, samarbete med styrelser och utskott samt möjliggörande av olika slags arenor för erfarenhetsutbyte för medlemmarna. Verksamhetsledaren driver en verksamhetsplanering och uppföljning som fokuserar på helhet, effekt och medlemsvärde.

Vem vi söker:

Vi söker dig som känner dig motiverad av möjligheten att få verka i mellanrummet mellan akademi och näringsliv/offentlig sektor. Du har genom erfarenhet skaffat dig en välgrundad förståelse för vad som både skiljer och förenar de respektive arenorna, och du lockas av uppgiften av att engagera näringslivet till att bli mer aktivt inom akademin och vice versa.

Du har tidigare erfarenhet av ledarskap, samt gedigen erfarenhet av att bygga välfungerande team. Du intresserar dig för, och reflekterar gärna kring, modernt ledarskap, präglat av facilitering och teambyggande, men också trygghet och tydlighet.

Du har en god förståelse för samhällsbyggnadssektorn och är van vid att bygga nätverk och initiera projekt. Utöver det har du en förmåga att förmedla en vision på ett sätt som inspirerar och stärker medarbetarna i sitt dagliga arbete.

Ansökan:

Vi vill att du som ser dig som en potentiell verksamhetsledare för CMB med hjälp av personligt brev och CV beskriver följande:

Vilka kompetenser, erfarenheter och förmågor som du kommer att bidra med, och hur ditt ledarskap och arbetssätt kommer att bidra till teamets och verksamhetens utveckling

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdatum är 1:a november 2020.

Ansök här →

Vid frågor om tjänsten, kontakta CMB:s styrelseordförande Kicki Björklund, 0706-63 14 66.