Publicerad den 6 oktober 2020

Masterstudenter fick inblick i Korsvägens utmaningar

I september startade omkring 70 nya studenter första året på masterutbildningen DCPM (Design and Construktion Project Management) på Chalmers. Då många studenter kommer från andra städer och andra länder ville vi passa på att introducera dem till ett av Göteborgs just nu mest spännande och utmanande byggprojekt, stationsbygget vid Korsvägen.

Projektet är en del av Västlänken och förutom att man ska bygga en av tågbanans underjordiska stationer här, pågår även ett arbete med att spränga fram två servicetunnlar.

Under en spännande eftermiddag fick studenterna både en introduktion till hela Västlänksprojektet och initierade inblickar i de dagliga utmaningar som både projektledare och byggledare brottas med. Dessutom presenterade sig CMB:s studentråd för sina nya kursare och informerade dem om att rådet nu söker tre nya medlemmar från årskurs ett.

Vi skickar ett varmt tack till Ulf Angberg, kommunikatör, Magnus Eriksson, deletappledare och byggledarna som tog sig tid att guida oss runt i Coronasäkra smågrupper