Publicerad den 23 september 2020

Programstart Framtidens Samhällsbyggare 7

Deltagande traineer är (övre raden fr. v. i bild) Sara Jonsson, Diana Karem Shwan, Carolina Dahlgren, Anahid Babadi, Klara Simonsson, Lovisa Persson samt (nedre raden fr. v. i bild) Reza Rezaei, Björn Willemark, Ali Alaathary och Carl-Fredrik Beijer.

Den första september började traineerna i Framtidens Samhällsbyggare 7 på sina respektive arbetsplatser. Tio traineer har nu 14 månader framför sig av nya utmaningar och erfarenheter. 

I september träffades traineerna för första gången och välkomnades till GR med en introduktionsdag under ledning av programmets processledare Ann-Katrine Engström och Malin Larsson. Projektgruppen tillika traineerna introducerades för varandra och information om programmets upplägg och innehåll presenterades. Introduktionsdagen avslutades med middag och musikquiz med inslag av samhällsbyggnadsfrågor (naturligtivs). Traineerna Sara (Bengt Dahlgren) och Carolina (Framtiden Byggutveckling) slutade på den ärofyllda förstaplatsen.

Härnäst väntas två heldagar för att starta den gemensamma grupprocessen. Framöver kommer traineerna träffas två gånger per månad för att arbeta på det stadsutvecklingscase som utgör en röd tråd genom hela traineeprogrammet. Casearbetet kommer att genomföras i samarbete med Jernhusen och kommer att beröra utmaningar kopplade till Centralstationsområdet – Region City – i Göteborg. Under dessa dagar finns programmets processledare på plats för att ge stöd i såväl gruppens som den personliga utvecklingen. I samband med programmets avslutning den 21 oktober 2021 presenteras resultatet av casearbetet för cirka 200 nyfikna kollegor, tjänstemän och företagare.

Värdorganisationer för årets omgång av Framtidens Samhällsbyggare är Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Castellum, Egnahemsbolaget, Flodéns, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Mölndals Stad och Peab.

Rekrytering av deltagande värdorganisationer för Framtidens Samhällsbyggare 8 är nu påbörjad.
Kontakta projektledare Helene Stensson, helene.stensson@goteborgsregionen.se, 0708-63 43 59, för mer information.

Sedan missar du väl inte heller att anmäla dig till det livesända idésminariet 22 oktober? Då kommer Framtidens Samhällsbyggare 6 presentera sitt casearbete om Skeppsbron.