Publicerad den 10 september 2020

Se hela frukostseminariet om innovation

Filmat frukostseminarium från den 4 sep 2020:

Under ledning av Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare vid Chalmers, har frågan ovan stötts och blötts i CMB:s innovationsgrupp under det senaste året. Med hjälp av goda exempel från branschen gav hon och innovationsgruppens ordförande, Peter Fredriksson, utvecklingschef Hus i Göteborg på Skanska, under detta inspirerande seminarium tips på hur åhörarnas organisationer kan öka sin egen innovativa nivå.

Seminariet baseras på den kortrapport som gruppen tagit fram och som kommer att presenteras under dagen.
För kontakt med Kamilla eller Peter, skicka ett mejl till: info@cmb-chalmers.se

Ladda ner rapporten här→