Publicerad den 1 september 2020

CMB:s vd lämnar sin tjänst vid årsskiftet

Bengt Christensson, vd för CMB sedan 10 år, har på egen begäran valt att avsluta sin tjänst vid årsskiftet. Rekryteringsarbetet av en ny vd är i full gång.

”Det har varit en fantastisk spännande utveckling av CMB under mina 10 år. Vi har i det närmaste dubblerat antalet partner och ökat intresset och engagemanget för ledarskap och managements betydelse för branschens utveckling. Idag ser vi hur akademi och företag på ett nytt sätt jobbar nära samman med kunskapsutveckling, genom forskning och utveckling av medarbetare i företag. Vi har gått från ett fåtal mer eller mindre interna möten med företag till att vi nu har tusentals personer från branschen som årligen deltar i CMB:s aktiviteter på Chalmers", säger Bengt och fortsätter:

”Men CMB behöver fortsätta utvecklas och ta nya steg för att vara relevant. Då känns det också naturligt att verksamheten får ett nytt ledarskap inför kommande utvecklingsresa.”

Kicki Björklund, CMB:s styrelseordförande, leder arbetet med att hitta rätt person för det spännande uppdraget att driva CMB in i 2020-talet:

”Bengt har under sin tid gjort ett fantastiskt jobb som vd i CMB. Styrelsen och jag riktar ett stort tack till honom för hans insatser med att utveckla och stärka CMB:s ställning i samhällsbyggnadsbranschen, både i näringslivet och akademin”.

”En organisation som CMB måste ständigt utvecklas. Vi måste alltid vara aktuella för att kunna möta behoven i en bransch i ständig förändring. Det är utgångspunkten när vi nu ska hitta den person som ska leda verksamheten framöver.”

Fram tills en ny vd är på plats kommer Bengt att kvarstå i sin roll och tillsammans med Kristin Östling, kommunikationsansvarig, driva verksamheten vidare som planerat.

Annonsering kommer påbörjas inom kort, men vet du redan nu att du, eller någon du känner, skulle kunna vara intresserad av att vara en del i CMB:s nya team, så tveka inte att höra av er via info@cmb-chalmers.se