Publicerad den 22 juni 2020

Praktiknära forskning inom arkitektur

Uttrycket praktiknära forskning dyker allt oftare upp i olika sammanhang.

Termen kan innebära olika saker beroende på perspektiven, men enkelt sammanfattat handlar det om lätt tillgänglig, omedelbart användbar och ”nyttig” kunskap, ofta skapad av praktikerna själva. Praktiknära kan också vara en benämning på vetenskaplig forskning som har praktiken som forskningsfält och där praktikerna involveras i forskningsprocessen.

White arkitekter har sedan ett antal år satsat på just praktiknära forskning och har nu publicerat ett magasin som sammanfattar tre års arbete. Se intervjun med Anna-Johanna (Nonna) Klasander.

Ladda ner Whites magasin här →