Publicerad den 22 juni 2020

Ledare: Att leda när inget är som man har tänkt sig

Ledarskribent: Bo Larsson , projektchef Västlänken och styrelseledamot CMB

Ytterligare en termin avklarat i mitt yrkesverksamma liv som projektchef för Västlänken och Olskroken planskildhet. Ett halvår som inte liknar något annat jag upplevt tidigare och som dessutom sätter ledarskapet på hårda prov. Att leda ett så stort projekt som dessutom kräver en hög grad av närvaro är utmanande men också spännande och har givit mig nya insikter. Kraven på att hantera snabba förändringar har än mer ställts på sin spets i en tid där förutsättningarna kan förändras varje dag klockan 14. Och utmaningarna är många, allt från att chartra flygplan och flyga in våra turkiska kollegor eller på det privata planet att ställa in sonens studentfirande med 24 timmars varsel med de besvikelser som det innebär. 

Vi har ett stort ansvar och bedriver en samhällsviktig verksamhet som många är beroende av. Det är hundratals så väl stora som små leverantörer och entreprenörer som är beroende av oss för sitt uppehälle och här har vi som statlig aktör ett extra stort ansvar.  Något som jag tycker vi klarat väl och även fått en hel del uppskattning för. Min bedömning är att trots rådande situation så har vi kunnat uppfylla större delen av vår planerade verksamhet även om det i Coronatider har fått planeras om en del.

I Coronatider handlar Ledarskapet till stor del av lyhördhet och respekt för människors oro samtidigt som man måste peka ut en tydlig riktning för verksamheten, vilket är utmanande och jag har ibland blivit ifrågasatt av medarbetare för mina beslut om exempelvis vilka som kan jobba hemifrån och inte. Då handlar det om dialog och att vara tydliga med grunden för besluten samt att lyssna och ta människors oro, som är individuell och kan se mycket olika ut, på största allvar.

Som ung student och Chalmerist så hade jag nog inte förstått att ledarskap till så stor del handlar om kommunikation och mänskliga relationer. Men det är det som gör det till en förmån att få arbeta med ledarskap i ett så tekniskt komplext projekt, där jag dessutom får en rejäl dos av tekniska utmaningar.

Det är här som jag tycker CMB fyller en stor och viktig roll i sitt arbete med ledarskap och management inom byggsektorn. När Coronakrisen väl är över tror jag det kommer att finnas mycket som vi kan lära av inom ledarskap och organisation. Digitaliseringen är ett exempel som säkert kommer ta kliv framåt när vi nu ser vad som fungerar bra och mindre bra.

Sist men inte minst vill jag passa på att önska er alla en skön och välförtjänt sommar och håll ögonen öppna för alla spännande och intressanta arrangemang som CMB genomför, även om vi nog kommer att behöva leva i en ganska oförutsägbar tid ett tag till.

Trevlig sommar!