Publicerad den 21 juni 2020

Vad gör de bästa egentligen för att bli bäst?

Detta har Henrik Eriksson, biträdande Professor vid avdelningen för Service Management and Logistics på Chalmers, frågat sig under 20 års tid och resultatet av hans forskning har nu sammanfattas i en bok med titeln ”Sveriges bästa verksamheter”.

Principerna bakom boken presenterade Henrik vid CMB:s senaste lunchseminarium, där 150 digitala åhörare fick möjlighet att lära mer om de fem principer som förbättrar verksamheters både resultat och kvalitet. I sammanfattning ses Sveriges bästa verksamheter vara starkt drivna av sin värdegrund och kultur, samt uppvisa en hög grad av delegering och i viss mån även självorganisering. Bland många insikter från lunchseminariet gavs att det anses viktigare att göra, än att kartlägga, samt att fokusera på förbättring, framför förändring. Vi tackar Henrik för hans engagemang och ser fram emot kommande forskningsinsikter och kunskap kopplat till vad som faktiskt gör de bästa bäst.

Henriks bok finns att köpa exv. via Förbättringsakademin →

Här hittar du länkar till forskningsrapporter etc. →