Publicerad den 18 juni 2020

Utmaningar och möjligheter för CMB:s grupper

CMB:s temagrupper har under våren utmanats, men också utvecklats, av de krav på nya mötesformer som omständigheterna har krävt. Efter inledande osäkerhet har vi, liksom många av våra partnerföretag, i allt högre grad övergått till digitala möten och alternativa sätt att driva vårt arbete.

Till viss del har detta inneburit en mer rationell framdrift av gruppernas arbete och gett större möjlighet att inkludera fler personer och kompetenser vid mötestillfällena, samtidigt som vi naturligtvis också utmanats av alla de nya omständigheter som våra partnerföretag ställts inför.

Under våren har vi bland annat genomfört två workshops kring hur man för ut digitala arbetssätt på byggarbetsplatsen – CMB:s BIM & Digitaliseringsgrupp – och en workshop med IQ Samhällsbyggnad kring innovationsstödet vid svenska universitet och högskolor i CMB:s Innovationsgrupp.

CMB:s Stadutvecklingsgrupp har besökt Next Step Group för att diskutera affärsmodeller, kommunala förutsättningar och stadsbyggnadsideal, och CMB:s Grupp för Byggandets logistik har inlett ett samarbete med Göteborgs Stad inom ramen för det näringslivsstrategiska programmet 2018-2035.

Vi har också diskuterat partnering och agila projektledningsmetoder på både längden och tvären, och bland annat tagit del av resultaten från ett agilt utvecklingsprojekt initierat av Lokalförvaltningen. Tillsammans ser vi att dessa aktiviteter, och många fler, ger oss ett bra avstamp inför hösten och goda förutsättningar för de digitala arbetsvillkor som lär råda även då.