Ledarskapsdagen blir Ledarskapsveckan

Publicerad den 18 juni 2020

Snart i en dator nära dig!

Coronapandemin ställer till det på många sätt. Bland annat gör den det svårt för oss att i september genomföra Ledarskapsdagen med närmare 400 personer i en lokal som vi hade planerat för.

Istället blir det en hel vecka om klimatledarskap som alla kommer att kunna följa digitalt!

Vi är nämligen helt övertygade om att klimatledarskap kommer fortsatt att vara en högst aktuell fråga i samhällsbyggandet. Särskilt om klimatperspektivet blir ledstjärna för kommande samhällsinvesteringar och Sveriges omstart efter pandemin. Då behövs också ett ledarskap för att få det att hända, från politik till praktik.

Nu planerar vi för att under en vecka lyfta upp intressanta och aktuella perspektiv på klimatledarskap och ge våra redan inbokade talare lite mer tid att reflektera över hur de ser att klimatfrågan behöver angripas och vad det krävs för ledarskap för att få det att hända.

Vi kan inte just nu annonsera vilken vecka det blir. Men vilken vecka det blir!