Publicerad den 18 juni 2020

Ledarskapsdagen blir Ledarskapsveckan

Se programmet på Ledarskapsveckans egen webbsida

12-16 oktober blir det en hel vecka om klimatledarskap som du kan följa digitalt!

Vi är helt övertygade om att klimatledarskap kommer fortsatt att vara en högst aktuell fråga i samhällsbyggandet. Särskilt om klimatperspektivet blir ledstjärna för kommande samhällsinvesteringar och Sveriges omstart efter pandemin. Då behövs också ett ledarskap för att få det att hända, från politik till praktik.

Under en vecka lyfter vi upp intressanta och aktuella perspektiv på klimatledarskap och ger våra talare utrymme att reflektera över hur de ser att klimatfrågan behöver angripas och vad det krävs för ledarskap för att få det att hända.

Läs mer på veckans egen sida ledarskapsdagen-cmb.se

Anmälan öppnar inom kort.