Publicerad den 18 juni 2020

Lars Bankvall mot nya utmaningar

Efter snart fem år på CMB är det nu tid för mig att gå vidare mot nya yrkesmässiga utmaningar i en ny organisation och roll. Efter sommaren börjar jag som chef forskning och utveckling på Framtidenkoncernen, en av Sveriges största fastighetskoncerner, ägd av Göteborgs Stad.

I denna roll kommer jag bland annat arbeta med koncernens satsning på social hållbarhet, samt arbeta för att koncernens forskningsinitiativ ska skapa mesta möjliga nytta för dess dotterbolag och i slutändan alla de hyresgäster som bor i koncernens över 70 000 lägenheter.

Från CMB tar jag framförallt med mig alla de engagerade personer som finns bland partnerorganisationerna, samt även alla branschrelevanta frågeställningar som direkt och indirekt kommer möta mig även i min nya roll. På återseende, förhoppningsvis redan i höst!

Lars Bankvall