Publicerad den 18 juni 2020

Framtidens samhällsbyggare formar staden

Just nu pågår ett intensivt arbete i traineegruppen kopplat till Skeppsbron. Vilken analys, överväganden och nya tankar som dessa unga samhällsbyggare kommer fram till redovisas den 22 oktober på deras idéseminarium. Rubriken är  Skeppsbron  – dyrt, billigt eller mitt emellan? En högst relevant fråga som kan få många svar.

Så reservera 22 oktober redan nu! Inbjudan kommer snart att skickas ut!

I september startar nästa omgång av Framtidens samhällsbyggare med flera företag som deltar för första gången. Av över tusen sökande är nu tio lyckliga traineer anställda, och förväntansfulla inför starten på sina nya jobb och att komma igång med programmet. Ännu vet det inte om att deras case kommer vara ett av det mest avgörande för Göteborgs stadsutveckling och forma stadens framtid. Det kommer att krävas nytänkande, precis det som Framtidens samhällsbyggare står för.