Publicerad den 5 juni 2020

Kommunikationens betydelse för framgångsrika organisationer

Vad är en kommunikativ organisation ? Vilken betydelse har högsta ledningens kommunikation för organisationens framgång och hur skiljer sig chefers kommunikativa roller och ansvar från medarbetares?

Rickard Andersson, doktorand vid Lunds universitet var först ut som föreläsare i CMB:s satsning på digitala frukost- och lunchsemiranier. Han presentera resultaten från ett av de största forskningsprojekten i världen om kommunikationens betydelse för framgångsrika organisationer. Forskningsprojektet bedrevs av forskare vid Lunds universitet på Institutionen för strategisk kommunikation under 2014–2018, och medverkande organisationer i projektet var bland annat NCC.

Rickards presentation →

Forskningsrapport "kommunikativa organisationer" →