Publicerad den 27 april 2020

Succé för årets skuggning

Årets ”Skugga en projektledare” har nu avslutats. De flesta studenter och projektledare hann med sina planerade skuggningstillfällen, trots den rådande coronasituationen. Med glädje kan vi konstatera att deltagarnas utvärdering ger bilden av ett initiativ som bara växer i popularitet bland de studenter och projektledare som engagerar sig.

Studenterna har på samtliga punkter värderat årets skuggning högre än föregående år (och de siffrorna var verkligen inte dåliga…). Samtliga deltagande studenter har gett programmet och projektledarna högsta betyg gällande utformningen av individuella möten, den övergripande kontakten med projektledarna, samt deras intresse och flexibilitet i att hitta intressanta skuggningsmöjligheter.

Utvecklande för båda parter
Vidare säger studenterna att initiativet har stort värde för deras kommande studier och arbetsliv, samt att det är mycket viktigt att CMB fortsätter erbjuda kommande studentkullar samma möjlighet.

Även projektledarna uttrycker stor uppskattning gällande studenternas engagemang och intresse. Dessutom uppger de att den egna  involveringen i skuggningen är värdefull, dels för att det känns bra att stötta studenterna, men också för att de själva utvecklas i sin yrkesroll.

Personlig reflektion
Sebastian Bartek är förstaårsstudent på mastersprogrammet DCPM och han ger här sin personliga reflektion skuggningen av Stefan Eriksson, projektchef på Vasakronan:
– Jag hade turen att tillsammans med en klasskamrat kopplas samman med Stefan Eriksson på Vasakronan som var mycket driven i att visa upp sin vardag och Vasakronans arbete. Skuggningsprogrammet gav oss en unik insikt i hans dagliga arbete och hjälpte oss förstå projektledarrollen bättre. Detta är något som utbildningen på Chalmers inte erbjuder, och programmet blev således otroligt värdefullt för oss. Både branschen och vi studenter behöver fler aktiviteter som överbryggar vår resa från skolbänken ut i arbetslivet. Jag anser att skuggningsprogrammet är en unik och fantastisk tillgång för de studenter som får delta och rekommenderar alla DCPM-studenter att söka detta program i framtiden.

Med sådana utvärderingar kan vi inte annat än att satsa på ytterligare en omgång av skuggningen under 2021, då med ambition att intressera ännu fler studenter för denna unika möjlighet!