Publicerad den 27 april 2020

Byggbranchen 1 procent effektivare per år - rapporten klar!

I en rapport som nu publicerats visar Christian Koch, Professor i byggproduktionsledning vid Chalmers, att projektproduktiviteten i svenskt byggande har ökat med 3,9 procent sedan 2014, det vill säga en ökning med nära en procent per år.

– Med tanke på att tidigare undersökningar som SCB presenterat visat på att produktiviteten sänkts under lång tid tycker vi att det här känns om mycket positiva siffror, kommenterar han.

Vid CMB:s frukostseminarium i december presenterade Christian Koch och Tobias Nordlund, projektcoach på Rotpartner som också arbetat med studien, även att ledtiderna per kvadratmeter sjunkit under samma tid.

Studien baseras på underlag från de 500 största byggprojekten i Sverige under 2018 och andra resultat som känns positiva för byggsektorn är att partnering både sänker byggkostnader och ger mer nöjda aktörer. Även användandet av BIM sänker kostnader, framför allt vid byggnation av flerbostadshus och lokaler.

Nedan kan du ladda hem rapporten samt även två följerapporter baserade på el- samt VVS-branchen. Där återfinner du även en film från CMB:s frukostseminarium i december där rapporten först presenterades. Dessutom har Byggvärlden publicerat en artikel i ämnet 

Rapport Produktivtet-bygg

Rapport Produktivitet-el

Rapport Produktivitet-VVS