Publicerad den 20 mars 2020

Ledare: Vi klarade det - 5 miljoner till forskning 2020

Ledarskribent: Bengt Christensson, vd CMB

För tre år sedan fattade styrelsen beslut om att stärka CMB:s gemensamma forskningssatsningar. Vi satte målet att från år 2020 kunna finansiera forskning med 5 miljoner kronor per år. Det är inte utan stolthet vi konstaterar att vi nu tillsammans har nått målet.

Att vi kan genomföra en sån här satsning är för mig ett bra bevis på engagemanget hos våra partners. Vi ser inte något liknande någon annan stans i landet. Det är unikt att både små och stora organisationer i CMB bidrar med finansiering och deltagande, oavsett om man är 12 eller 1200 medarbetare.

Det är också ett bra betyg för vårt i det närmaste unika sätt att arbeta tillsammans med akademi och praktiker. Genom engagemanget i våra olika temagrupper identifierar vi viktiga forskningsprojekt. Där omsätter vi också forskningen till kunnande hos medarbetare inom företag och kommuner.
I forskarledet har satsningen också uppmärksammats och vi får fler forskningsansökningar än tidigare. Sen låter vi alla ta del av resultaten på luncher och frukostar. Vi vill ju påverka branschen!

Vanligtvis är våren intensiv med en stor mängds aktiviteter och engagemang i våra temagrupper, seminarier och Ledarskapsdagen. Nu har allt gått i stå i och med coronavirusets framfart. Vi kommer att genomföra det vi planerat men det får skjutas fram i tiden. Ledarskapsdagen blir i stället den 21 september, med samma innehåll och talare.

Guldhusjuryn håller för fullt på med att värdera årets finalister. I år var det rekordmånga nomineringar från hela landet och priset börjar få det genomslag det förtjänar, för att uppmärksamma framstående ledare inom vår sektor. På något sätt kommer vi att dela ut priset under våren och vinnaren kommer att stå i centrum på Ledarskapsdagen som vanligt.

Även om våren i år blir annorlunda för oss så hoppas vi att du inte tappar sugen utan fortsätter följa CMB:s aktiviteter.