Publicerad den 20 mars 2020

Hur organiserar branschen för digitalisering?

Genom att deltagarna delar med sig av sin egen organisations digitaliseringsresa fokuserar BIM- & Digitaliseringsgruppen under 2020 på hur man organiserar för digitalisering i byggprojekten.

– Vi vill tillsammans med gruppens entreprenörer fånga hur bestående förändring skapas i praktiken. Under året planeras därför för fyra tillfällen med presentationer och workshops tillsammans med NCC, Skanska, Peab och Veidekke, berättar CMB:s utvecklingsledare Lars Bankvall och fortsätter:

– Varje tillfälle kommer att fokusera på ett företags digitaliseringsresa och tillsammans diskuterar vi därefter i smågrupper hur vi på olika sätt kan anta utmaningen med att implementera digitala verktyg och arbetssätt ute i produktionen/projekten.

Årets första tillfälle var på NCC, där Johanna Fredhsdotter Lager och Karl Liberg presenterade NCC:s arbete med VDC.