Publicerad den 19 mars 2020

Staden och CMB utvecklar effektiv bygglogistik

I ett nytt samverkansinitiativ samarbetar CMB med Business Region Göteborg, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling i utformningen av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Mer specifikt berör samarbetet fokusområden ”infrastruktur och tillgänglighet”. Inom området finns ett antal definierade insatser, där det under insats 3 (”tillvarata Göteborgs unika kompetens inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar och låta det prägla stadens omvandling”) står formulerat att staden ska ta en aktiv roll, för att tillsammans med CMB utveckla effektiv bygglogistik under byggtiden.

Vilka mer specifika aktiviteter som detta samarbete kommer att innehålla ska definieras under våren. Vi ser fram emot ett samarbete där kompetensen i CMB:s Grupp för byggandets logistik kan komma staden till del och bidra till ett effektivt samhällsbyggande.