Publicerad den 19 mars 2020

Kostnadsfritt verktyg för dialogprocesser

Vill ni initiera – eller utveckla – ert arbete med dialogprocesser? Som en vidareutveckling av ett tidigare forskningssamarbete mellan CMB och forskningsinstitutet RISE finns nu ett kostnadsfritt  processtöd för företag i stadsbyggnadssektorn som vill utveckla sitt arbete med dialogprocesser, PROLOG (inte att förväxlas med företaget med samma namn). 

Ambitionen har varit att ta fram ett forskningsbaserat och praktiskt användbart stöd för företag i stadsbyggnadssektorn som vill utveckla sitt dialogledningssystem. Med dialogledningssystem menas det formella eller informella system av riktlinjer, kompetenser, vanor, rutiner och verktyg som tillhandahålls.

Processtödet är relativt flexibelt utformat för att kunna användas i olika sammanhang och av olika typer av företag. Ingen organisation kan dock bedriva ett bra arbete med medborgardialog genom att enbart förlita sig på ledningssystem och formella rutiner. Nyckeln är först och främst att medarbetarna har rätt förutsättningar för att kunna möta och samtala med medborgare. Processtödet kan vara till hjälp för att skapa dessa.

Läs mer om verktyget här →

Ladda hem PROLOG här →

Framtagandet av verktyget har finansierats av Leif Blomkvist forskningsstiftelse.