Publicerad den 18 mars 2020

Skuggningen avslutad med goda betyg

Årets omgång av ”Skugga en projektledare” är nu avslutad. Något tidigare på grund av rådande omständigheter, men med mycket positiva omdömen från såväl projektledare som studenter.

En mer omfattande utvärdering kommer snart skickas ut till alla deltagare, och vår förhoppning är att resultatet från denna ska vägleda förutsättningarna och formerna för nästa omgångar.