Publicerad den 28 februari 2020

Hur gör vi byggbranchen mer effektiv?

Byggbranschen har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling, problem med kvaliteten i leveransen och brister i effektiviteten. Hur vänder vi trenden?

Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef i fastighets-, bygg- och projektutvecklingskoncernen Einar Mattsson, gav vid CMB:s Bygglunch i februari sitt perspektiv på branschen med utgångspunkt från sin bok ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda”.

De senaste åren har byggsektorn, framför allt den del som är riktad mot bostäder, stått i fokus i nyhetsrapporteringen. Fallande bostadspriser, förseningar av nybyggda projekt och bostadsutvecklare med ekonomiska bekymmer har varit några av rubrikerna.

– Men de dagsaktuella problemen skymmer sikten för det som är branschens verkliga problem. Byggsektorn har konsekvent underpresterat under de senaste decennierna, både när det gäller produktivitetsutveckling, kvalitet, leveransprecision och stort slöseri under produktionen. Det vanligaste svaret är att konkurrensen brister. Men är inte det svaret alldeles för enkelt? Och hur vänder vi i så fall trenden? sa Mikael Anjou.

Ladda ner Mikael_Anjous_presentation_här