Publicerad den 27 februari 2020

Spela AI-spelet på Business Arena i Malmö

Hur AI-redo är samhällsbyggnadssektorn? Har din organisation en strategi för hur ni ska nyttja den nya tekniken som förutspås förändra stora delar av samhället de närmsta åren?

Besök Lounge 3 på Business Arena i Malmö den 4 mars och spela vårt populära AI-spel som berör just de här frågorna.

Boka även redan nu in fördjupning A kl 11.00, lokal Live 8 om "Logistikfastigheter och AI-utmaningar".