Publicerad den 13 december 2019

Vilken forskning pågår på CMB?

Vid Forskningsutskottets senaste möte beviljades två projekt finansiering. Dels en studie kring ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt samhällsbyggande, dels ett doktorandprojekt om digitala strategier hos entreprenörer. Vill ni läsa mer om dessa projekt, eller några av de andra pågående projekt som CMB är med och finansierar, kan ni göra det här.