Publicerad den 13 december 2019

Varför tar bygglovsprocessen så lång tid?

Läs forskarrapporten om arbetet med bygglov inom BoStad 2021. Detta blir även temat för årets första frukostseminarium den 7 februari. Då kommer forskarna att diskutera med Carita Sandros, ny chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Anmäl dig till frukostseminariet här →