Publicerad den 13 december 2019

Traineernas caseidéer blir verklighet

Den femte omgången Framtidens Samhällsbyggares caseuppdrag är avslutat. Uppdraget att se på hur multifunktionella byggnader kan transformera Lilla Bommen till en levande stadsdel resulterade i nya tankar om arbetssätt för en effektiviserad ytanvändning och ett mer levande Göteborg.

Under försommaren 2018 träffades Bengt Christensson från CMB, Lena Sjöstrand från GR, samt Thomas Wahlqvist och Mats Enander från Vasakronan för att diskutera fram ett case till traineerna i den femte gruppen Framtidens Samhällsbyggare. Man valde ett uppdrag med tydlig nutida bäring och kopplade det till två aktuella ämnen: arbetet med att utveckla Lilla Bommen till en attraktiv del av den nya Älvstaden, samt en pågående diskussion om hur ett mer effektivt och varierat användande av byggnader kan leda till en mer levande stadsdel.

– Det handlar om att uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Det finns behov av robusta byggnader vilkas ändamål inte endast skall kunna skifta under dagens gång, utan även under en längre tidsperiod, beskriver Mats Enander.

 

En levande stadsdel

I sin slutrapport betonar traineerna sin utgångspunkt i människan, samt hur man genom skapandet av en fysisk plats där man mår bra av att vistas bidrar till en levande stad. Ett perspektiv som resonerar väl med Vasakronans egen vision; den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas . Mats reflekterar vidare över hur rapporten bidrar till att man lever upp till detta.

– Vi måste förstå kunden, oavsett ålder, socioekonomisk bakgrund eller andra faktorer. Det är därför viktigt att få med fler perspektiv. Traineerna är den yngre generationens samhällsbyggare som ser utvecklingen på ett annat sätt.

 

Framtidsplaner för Lilla Bommen

– Lilla Bommen står inför ett flertal förändringar, förklarar Mats. Vi är till exempel i full gång med arbetet att bygga hotell- och kontorsbyggnaden Platinan som skall står färdigt år 2021.

Utöver detta har Vasakronan nu börjat planera inför nästa fas, kvarteret Kromet, som skall stå färdigt år 2024. Med tydlig inspiration från traineernas arbete skall det blir en multifunktionell byggnad som kommer transformerar Lilla Bommen till den levande stadsdel som rapporten beskriver.

Ur rapporten:
“En av de absolut viktigaste komponenterna för känslan av en levande stadsdel är att det rör sig människor i området. Människor som tar sig till och från sina hem eller arbetsplatser, träffas för att umgås över en kaffe, läser en bok i solen eller promenerar längs stråken. /.../ Detta lägger oerhörd vikt i att vi bygger ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, att de byggnader vi bygger idag inte ska behöva rivas innan dess att livslängden har uppnåtts och att vi kan hitta nya sätt att samsas om ytor för att vara så användarvänliga som möjligt”

Av Petra Hall

 

Så här löd traineernas uppdrag:
"Undersök möjligheterna att transformera Lilla Bommen till en levande stadsdel genom att addera multifunktionella byggnader med en blandning av verksamheter som kan skifta i tid och över tid .

Ladda ner traineernas slutrapport

Läs om och se film från traineernas idéseminarium