Publicerad den 12 december 2019

Vad gör våra grupper under 2020?

CMB:s temagrupper arbetar nu samtliga med en årsplan för 2020.  Ett gemensamt tema för kommande år är ett fokus på hur man får saker att hända i praktiken.

Vi är glada för det aktiva deltagandet från gruppernas ledamöter som är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna nysta i de strukturella och processmässiga utmaningar som möter organisationerna när de försöker utveckla och påverka enskilda byggprojekt. Totalt driver CMB sex grupper inom ämnen såsom digitalisering, stadsutveckling och innovation. Läs gärna mer om CMB:s temagrupper på vår hemsida, under kunskapsutveckling.